01. juni 2017

Type 2-diabetikere og personer med forhøjet blodtryk søges til projekt om sundhedseffekten af floorballtræning

MotionsFLoorball

Har du lyst til at deltage i et projekt om floorballtræning, hvor du kan forbedre din form og dit helbred? Om du har spillet floorball tidligere er ikke vigtigt. Du skal bare have motivationen for at træne samme med andre diabetikere og forbedre din sundhed.

Vi søger kvinder og mænd uanset alder med diagnosticeret type 2 diabetes eller forhøjet blodtryk, og som har lyst til at blive helbredstestet og starte med MotionsFloorball. Formålet er at teste effekten af MotionsFloorball på kort (12 uger) og lang sigt (9 måneder). For at kunne deltage må du ikke have dyrket regelmæssig motion mere end sammenlagt 2 timer om ugen med moderat til høj puls de sidste par år.

Det vil sige, at du godt kan have trænet i fitnesscenter eller løbet en tur en gang imellem. Du må dog ikke have faste træningsrutiner, så som fodboldtræning og kamp 2-3 dage om ugen, eller anden træning med moderat til høj puls. Op til ca. 30 km cykeltransport fx til og fra arbejde er acceptabelt.

Du skal være opmærksom på, om du har neuropati og om det vil kunne forhindre dig i at træne MotionsFloorball. Tal eventuelt med din læge før du starter til træningen. Du må heller ikke have skader eller forhold der gør, at du ikke vil kunne spille MotionsFloorball. Du må desuden ikke have andre kendte alvorlige sygdomme såsom kræft, hjerteproblemer (ustabilt angina pectoris) eller stofskiftesygdom.

Alle forsøgspersoner vil blive testet ude i deres forening. Disse test vil være fysiske test, som tester mobilitet og fysisk præstationsevne. For personer der er træner i en forening med to eller flere ugentlige træningspas, vil det være muligt at deltage i yderligere test. Hvis du ønsker dybere undersøgelser af dig selv, så kan du til informationsmødet tilmelde dig yderligere test. Disse test og målinger foregår over én eller to testdage på Københavns Universitet, Nørre Alle 51, 2200 København N. Til denne undersøgelse har vi et loft på deltagerantallet. Som deltager på Københavns Universitet vil du kunne få gratis parkering, men udgifter til transport dækkes ikke.

Projektet starter med test og målinger i august 2018 og inddrager personer helt frem til udgangen af året. Den præcise startdato er afhængig af hvilken forening du spiller i, og hvornår du tilmelder dig. Træningsperioden varer i første omgang 12 uger, men vi håber at du vil fortsætte træningen, så der efter yderligere 6 måneder kan laves nye test og målinger. Er du med hele vejen, vil du altså kunne deltage i op til 10 måneders træning. Efterfølgende håber vi, at du vil fortsætte i en af vores samarbejdsforeninger.

Har du spørgsmål omkring projektet, kan du sende en mail til Jonas Tybirk, jtn@nexs.ku.dk.

Før du beslutter dig bør du læse om det at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg. Du kan læse om dine rettigheder nedenfor.

Vigtigt at vide

  • Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan derfor når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke om deltagelse tilbage, som du bliver bedt om at bekræfte i inklusionsspørgeskemaet.
  • Din deltagelse i projektet er på eget ansvar.
  • Hvis du er i tvivl om du er i stand til at gennemføre holdspilstræning, vil vi opfordre dig til at søge egen læge inden du påbegynder et træningsforløb.
  • Alle oplysninger om dig og din deltagelse, som fremkommer i forbindelse med dette forskningsprojekt, vil blive behandlet efter persondataloven og er derfor omfattet af tavshedspligt.
  • Dine personoplysninger vil følgelig blive anonymiseret, såfremt data præsenteres andetsteds.
  • Opbevaring af oplysninger om dig sker efter reglerne om lov om behandling af personoplysninger og efter sundhedsloven.
  • Forsøgspersonerne er dækket af Lov om arbejdsskadeforsikring i henhold til gældende forsikringsforhold ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Forsøgspersonerne vil under forsøget være omfattet af ”Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”.

Projektet er afsluttet og der søges derfor ikke længere forsøgspersoner