01. juni 2017

Seniorer søges til forskningsprojekt om sundhedseffekten af floorballtræning

MotionsFloorball

Har du lyst til at deltage i et projekt om floorballtræning, hvor du kan forbedre din form og dit helbred? Om du har spillet floorball tidligere er ikke vigtigt. Du skal bare have motivationen for at træne samme med andre seniorer og forbedre din sundhed.

Vi søger kvinder og mænd over 60 år, som har lyst til at blive helbredstestet og starte med MotionsFloorball. Formålet er at teste effekten af MotionsFloorball efter 12 uger træning og igen efter samlet 9 måneders træning. For at kunne deltage må du ikke have dyrket regelmæssig motion mere end sammenlagt 2 timer om ugen med moderat til høj puls de sidste par år.

Det vil sige, at du godt kan have trænet i fitnesscenter eller løbet en tur en gang imellem. Du må dog ikke have faste træningsrutiner, så som fodboldtræning og kamp 2-3 dage om ugen, eller anden træning med moderat til høj puls. Op til ca. 30 km cykeltransport fx til og fra arbejde er acceptabelt. Du må ikke have kendte alvorlige sygdomme eller tage medicin mod fx type 2-diabetes, forhøjet blodtryk eller forhøjet stofskifte.

Alle forsøgspersoner vil blive testet ude i deres forening. Disse test vil være fysiske test, som tester mobilitet og fysisk præstationsevne. For personer der er træner i en forening med to eller flere ugentlige træningspas vil det være muligt at deltage i yderligere test. Hvis du ønsker dybere undersøgelser af dig selv, så kan du til informationsmødet tilmelde dig yderligere test. Disse test og målinger foregår over én eller to testdage på Københavns Universitet, Nørre Alle 51, 2200 København N. Til denne undersøgelse har vi et loft på deltagerantallet. Som deltager på Københavns Universitet vil du kunne få gratis parkering, men udgifter til transport dækkes ikke.

Det vigtigt at vide, hvor fysisk aktiv du er, hvor længe du har haft din sygdom, information om dit medicinforbrug samt din alder.

Før du beslutter dig bør du læse om det at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg. Du kan læse om dine rettigheder nedenfor.

 • Vigtigt at vide

  • Det er frivilligt at deltage i projektet. Du kan derfor når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke om deltagelse tilbage, som du bliver bedt om at bekræfte i inklusionsspørgeskemaet.
  • Din deltagelse i projektet er på eget ansvar.
  • Hvis du er i tvivl om du er i stand til at gennemføre holdspilstræning, vil vi opfordre dig til at søge egen læge inden du påbegynder et træningsforløb.
  • Alle oplysninger om dig og din deltagelse, som fremkommer i forbindelse med dette forskningsprojekt, vil blive behandlet efter persondataloven og er derfor omfattet af tavshedspligt.
  • Dine personoplysninger vil følgelig blive anonymiseret, såfremt data præsenteres andetsteds.
  • Opbevaring af oplysninger om dig sker efter reglerne om lov om behandling af personoplysninger og efter sundhedsloven.
  • Forsøgspersonerne er dækket af Lov om arbejdsskadeforsikring i henhold til gældende forsikringsforhold ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  • Forsøgspersonerne vil under forsøget være omfattet af ”Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet”.

Projektet er afsluttet og der søges ikke længere forsøgspersoner