01. juni 2017

MotionsFloorball

Forskningsprojekt

Hvordan påvirker det sundheden, når man starter med at spille MotionsFloorball i en forening eller i kommunalt regi? Det skal undersøges i et nyt stort projekt, som kommer ud i foreningerne og i kommunalt regi og tester personerne i virkeligheden. Væk fra laboratoriet og ud i virkeligheden, så der kan testes på det, der sker ude i foreningslivet og i kommunale settings. I projektet får deltagerne målt muskel- fedt og knoglemasse i en DXA-skanner, insulin kolesterol og blodsukker ved en blodprøve samt kondition og udholdenhed på en cykeltest.

MotionsFloorball er nemt at komme i gang med og kan spilles af alle uden forudgående erfaring. Det er sund og effektiv motion i en uformel ramme, hvor fællesskab og gode oplevelser vægtes højt. Foto: Bo Kousgaard

Samarbejde med Floorball Danmark

Floorball Danmark og Center for Holdspil og Sundhed (CHS) har igennem længere tid samarbejdet om MotionsFloorball, hvilket blandt andet har skabt opmærksomhed og sikret nye medlemmer hos Helsingør Floorball Team og Benløse Floorball. Senest er mere end 15 foreninger og fællesskaber blevet tilknyttet dette forskningprojekt, hvilket har aktiveret mere end 175 personer. 

Erfaringerne herfra vil vi gerne gøre mere ud af, og derfor skal dette projekt få flere hundrede nye medlemmer til foreningerne. Floorball Danmark og Center for Holdspil og Sundhed laver en fælles indsats for at få foreninger med på ideen. 

De fleste af deltagerne deltager kun i simple målinger af deres fysiske kunnen, mens en mindre gruppe gennemfører et stort testbatteri. Først og fremmest for at rekruttere en masse nye medlemmer til foreningerne, men også for at kunne lave forskning i stor skala på seniorer og patientgrupper. Formålet er at udbrede MotionsFloorball til nye målgrupper og fastholde dem i aktiviteten. Ikke kun i en projektperiode, men som et blivende tilbud og implementeret i foreningen.

MotionsFloorball og holdspil i kommunalt regi

I samarbejde med kommunale aktivitetscentre og sundhedshuse har CHS igennem længere tid undersøgt effekterne af MotionsFloorball og andre småspil. Seniorer på helt op til 93 år har deltaget i projekterne og har sidenhen lagt støttestokken samt aflyst hofteoperationer. Fra projekterne blev der indhentet vigtig erfaring og løsninger på de pladsbegrænsninger, som der ofte er i kommunale aktivitetscentre og sundhedshuse. Dette projekt har således til formål at udvide MotionsFloorball og andre holdspil til endnu flere kommunale tilbud samt at undersøge sundhedseffekterne af disse tiltag.

Sundhedseffekter ved MotionsFloorball

MotionsFloorball og andre holdspil virker som effektiv forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme pga. positive effekter på hjerte- og muskelfitness. Motionsfloorballtræning kan lede til tab af fedtmasse og opbygning af muskelvæv, hvilket er essentielt for metabolisk– og muskelsundhed, da det bl.a. kan regulere blodsukkeret og sænke blodtrykket. Det sker via øget insulinfølsomhed og dannelsen af flere kapillærer omkring musklerne.

En række studier har vist, at floorball og andre holdspil udført som småspil på mindre baner er yderst effektiv til at forbedre deltagernes sundhed og samtidig fastholde dem i fysisk aktivitet. Motivationen for at deltage er højere end ved styrketræning, og det er afgørende for om man bliver ved.

Design og metoder

Projektet afvikles ude i floorballforeningerne og kommunale settings, hvor indsatsen er på følgende målgrupper.

  • Seniorer, hvilket vil sige personer over 60 år
  • Personer med type 2 diabetes eller en hjerte-kar-sygdom 

Men floorballforeningen og de kommunale tilbud er selvfølgelig fri til at søge bredere efter nye deltagere. Det er dog kun ovenstående målgrupper, som vil blive en del af forskningen og dermed testet.

Både kvinder og mænd kan deltage. Det spiller ingen rolle, om man har et forudgående kendskab til floorball eller andre holdspil. Bare man har motivationen for at træne samme med andre og forbedre sin sundhed.

Målet er at få flere hundrede personer med i projektet. Langt de fleste personer som tilknyttes i foreningerne og i de kommunale tilbud vil blive testet og trænet der. Testningen foregår på én dag, hvor der kommer repræsentanter fra Center for Holdspil og Sundhed.

Ud af den store gruppe personer vil to mindre subgrupper få lavet flere test over flere dage. Én subgruppe for hhv. seniorer over 60 år og personer med type 2 diabetes eller en hjerte-kar-sygdom. Disse subrupper skal på mange flere parametre afspejle, hvad der sker med alle forsøgspersonerne der spiller MotionsFloorball. Subgrupperne vil gøre det muligt at lave mere komplekse målinger, som ellers kræver mange ressourcer. Disse test og målinger foregår i løbet af tre dage på Københavns Universitet. Personerne i subgrupperne vil træne i deres forening eller i et kommunalt tilbud på lige fod med de øvrige deltagere.

MotionsFloorball er:

MotionsFloorball er nemt at komme i gang med og kan spilles af alle uden forudgående erfaring. Det er sund og effektiv motion i en uformel ramme, hvor fællesskab og gode oplevelser vægtes højt. MotionsFloorball spilles med 3 spillere på banen ad gangen for hvert hold og på en bane der måler 10 x 20 meter.