27. november 2017

Holdspil i skolen: ”Spil Bolden”

Spil bolden

Igennem de seneste 5 år har Center for Holdspil og Sundhed forsket i betydningen af fysisk aktivitet og bevægelse for børns sundhed, trivsel, deltagelse i bevægelsesaktiviteter, skolepræstation, kognitive funktioner og motorik.

Forskere har yderligere opnået viden om, hvordan bevægelsesaktiviteter og holdspil kan organiseres hensigtsmæssigt med henblik på at fremme aktiv deltagelse hos så mange børn som muligt. Aktiv deltagelse er en forudsætning for, at fysisk aktivitet kan have de øvrige positive effekter, der er observeret i talrige undersøgelser. Det gælder derfor først og fremmest om at arrangere aktiviteter hensigtsmæssigt, så børnene har lyst til at deltage, og har det sjovt mens de deltager.

Projektet - Spil bolden 

Center for Holdspil og Sundhed har udviklet implementeringsprojektet ’Spil Bolden’.  Projektets formål er at fremme personalets viden og kompetencer indenfor hensigtsmæssig bevægelsespraksis samt at øge aktiv deltagelse og trivsel hos børn i 3. klassetrin. 

Projektet har en fast skabelon af hensyn til systematisk videns indsamling, men praksis udvikles lokalt på den enkelte skole i samarbejde med skoleledelse og pædagogiske teams. Projektet har således både fokus på skoleledelse og lærere samt på eleverne. 

Projektet indeholder ugentligt 3*45 minutters bevægelsesaktiviteter i form af inkluderende holdspil som prioriteres på skoleskemaet i 3. klasse på de involverede skoler. Centret har en faciliterende rolle i forhold til forberedelse, implementering og opfølgning og tilbyder vidensdeling og hjælp til udvikling og afvikling af aktiviteter i projektperioden i samarbejde med skolens personale via projektforberedelse, seminarer samt opfølgning.

Formål

  • Formålet med projektet er at fremme lokale kompetencer og hensigtsmæssig bevægelsespraksis i samarbejde med lærer- og pædagogiske teams
  • At fremme elevernes trivsel og øge motivation for aktiv deltagelse gennem inkluderende bevægelses-aktiviteter
  • At sikre implementering og forankring 

Forventet resultat

Det er en klar forventning, at projektet bibringer ny viden om implementering af bevægelsesindsats og sammenhæng mellem inkluderende aktiviteter, aktiv deltagelse, trivsel, motorik og skolepræstation. Skolen får tilført kvalificeret assistance til udvikling af lokale kompetencer indenfor bevægelsesområdet. Indsatsen er evidensbaseret og målet er forankring. Det pædagogiske personale får øget viden og praksiskompetencer indenfor bevægelsesområdet samt sparring under projektperioden og en opfølgende indsats med henblik på at sikre forankring. Det er yderligere en forventning, at projektet kan påvirke elevernes aktive deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Samtidig undersøges effekter på trivsel med videre.

Indhold i projektet

Inkluderende holdspil og bevægelsesaktiviteter på skoleskemaet 3 x 45 minutter ugentligt. ’Spil Bolden’-timer skal placeres på tre forskellige dage, hvor der ikke er idrætsundervisning. Disse bevægelsesaktiviteter supplerer idrætstimerne, men planlægges selvstændigt. Udformningen af aktiviteterne involverer ’voice & choice’ for undervisere og for elever. Projektet udvikles i forberedelsesperioden i samarbejde med skoleledelse og særligt lærerteams eller pædagogiske teams. Der etableres en projektgruppe på skolen involverende pædagogisk personale og gerne skoleledelse. Interventionsperioden varer 2 x 8 uger. Opfølgningsperioden i halvåret efter interventionsperioden involverer erfaringsudveksling og forankring.

Holdspil/aktivitet (2 x 8 uger):

Inkluderende/involverende holdspil og strukturerede bevægelsesaktiviteter. Fokus på organisering snarere end disciplin, således at man vægter justering af holdspilsaktiviteten, der fremmer involvering og muligheden forinkludering af alle elever. I den efterfølgende periode bidrager Center for Holdspil og Sundhed med sparring og supervision med det formål at sikre implementering og forankring. 

Implementerings/forankringsperiode:

Efter de 16 ugers holdspilsaktivitet planlægges løbende supervision, kurser og opfølgning med lærerteams med henblik på forankring. Dette varetages i samarbejde med medarbejdere fra Center for Holdspil og Sundhed.