Forskning og udvikling

Vi forsker i sundhed og livskvalitet gennem holdspil

Gennem veldokumenteret forskning tager Center for Holdspil og Sundhed fat på den store udfordring, det er at forbedre danskernes sundhed og livskvalitet i hverdagen. Vi forsker i alle aldersgrupper, og i forskellige kontekster såsom skoler, arbejdspladser, foreninger, aktivitetscentre og sundhedscentre. Forskningen er fler- og tværvidenskabelig med tilgange som humanfysiologi, neurofysiologi, sociologi og psykologi.

Humanfysiologisk forskning

Centrets humanfysiologer forsker i effekterne af træning på læring og en lang række sundhedsparametre, såsom kondital, hjertefunktion, blodtryk, fedtprocent, knoglesundhed og muskelfunktion.

En del af forskningen har undersøgt sundhedseffekten i forhold til mængden af træning. 

Centrets forskning har vist, at holdspil organiseret som småspil med et begrænset antal spillere og på små baner giver lige så høj puls og lige så mange intense bevægelser. Holdspil, som organiseres på denne måde, har vist sig at kunne være en effektiv og alsidig træning for spillere i alle uanset køn, alder, social baggrund og forudgående erfaring.

Andre studier har skabt viden om, hvordan holdspil kan anvendes i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk og type 2 diabetes.

Desuden har centrets forskning undersøgt om og hvordan forskellige typer af holdspil effektivt kan fremme motorisk læring og kognitive funktioner.

Humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning

Centrets idrætssociologer og idrætspsykologer undersøger holdspils potentiale for at rekruttere, inkludere, motivere og fastholde deltagerne i en fysisk aktiv livsstil.

Der forskes i holdspils potentiale for udvikling af trivsel, social kapital og fællesskaber, og hvordan holdspil kan være med til at ændre deltagernes livsstil.

Implementeringsforskning er en vigtigt del af centrets forskning, som har ført til viden om de barrierer og potentialer der kan være, når idrætsprojekter skal implementeres og helt praktisk organiseres af enten stat, kommune, idrætsorganisation eller idrætsforening. 

Fra forskning til rådgivning

Vi hjælper samarbejdspartnere med at forbedre sundhed hos de tre målgrupper: børn/unge, voksne og seniorer. I hver målgruppe - og på tværs af disse - er der identificeret en række indsats- og udviklingsområder som Center for Holdspil og Sundhed forsker og rådgiver i.

Områderne er omdrejningspunkt for centrets arbejde og udvikling frem til juni 2019.

Vi tilbyder: