Børn og bevægelse

Fysisk aktivitet i skoler kan være effektivt i forhold til at forbedre folkesundheden, da der er mulighed for at nå alle børn og unge. Center for Holdspil og Sundhed har blandt andet undersøgt fysisk aktivitets indvirkning på indlæring samt træningseffekten på hjerte-kredsløb, muskler og knogler hos 6 til 16-årige skolebørn.

Vi ønsker med vores indsats på området at fremme trivsel og øge motivation for deltagelse i bevægelsesaktiviteter gennem inkluderende holdspil, styrke skolepræstation og vurdere effekter på kognitive funktioner og motorik.

Drengene fra Rådmandsgade Skole på Nørrebro har fået besøg af fodboldstjernen Youssef Toutouh fra FC København. Foto: Bo Kousgaard.

Fysisk aktivitet spiller en stor rolle for sundhedsprofilen hos børn og unge, og en stadig større andel af de danske skolebørn dyrker for lidt motion, særligt fra 4. klasse og opefter, hvor deltagelsen i både foreningsidræt og fritidsmotion falder.

Vi ved noget om

Vores børneforskningsprojekter har haft et fælles fokus på holdspil og uddannelse med henblik på at drage nytte af fysisk aktivitets positive effekter på indlæring og holdspils positive sundhedseffekt, men projekterne har forskellige perspektiver, f.eks. sundhed, indlæring og hjernen, social inklusion og medborgerskab ligesom der er forskellige tilgange i forhold til alder, køn, etnicitet, metoder, teorier og praktiske implementeringer.

Vi kan hjælpe jer med

At få inkluderende holdspil og bevægelsesaktiviteter på skoleskemaet. Indfaldsvinklen er trivsel – men alle potentielle effekter starter med deltagelse. Timing af bevægelsesaktiviteterne indtænkes i forhold til de boglige fag – i tidsmæssig nærhed til foreksempel matematik.

Kom godt i gang

Center for Holdspil og Sundhed tilbyder rådgivning og afholder kurser.

Sammen med jer  udvikler og tilpasser vi motionsaktiviteterne efter de lokale muligheder og udfordringer og rådgiver i forhold til den konkrete implementering af holdspilstræningen. Vi styrker lærernes kompetencer og kobler teori med praksis.

Hvis du vil vide mere om vores tilbud om rådgiving, kan du læse mere på vores side om rådgivning og implementering.

Læs også vores anbefalinger fra konsensunkonferencen: Børn, unge og fysisk aktivitet, som blev afholdt i 2016.