Hvordan skaber vi fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere?

Tæt samarbejde og dialog er vigtige redskaber for at skabe fremtidens kommuner med fysisk aktive borgere. Center for Holdspil og Sundhed og idrætsorganisationerne samarbejder med kommuner og kommunale aktører omkring kommunestrategier og implementering af fysisk aktivitet.

Til dette seminar kan man høre om og være med til at perspektivere erfaringerne fra forskellige typer kommunesamarbejde og implementering af fysisk aktivitet. Seminaret veksler mellem forskningsbaserede oplæg fra Center for Holdspil og Sundhed, og erfaringsoplæg fra centrets holdspilskommuner og Bevæg dig for livet.

Der lægges op til debat, og der vil være rig lejlighed til at tale med repræsentanter fra holdspilskommunerne, Bevæg dig for livet, Dansk Firmaidrætsforbund og Center for Holdspil og Sundhed, blandt andet ved informationsstande.

Invitation og program

Tilmelding

  • Online tilmelding er nødvendig, og foregår via dette link. Sidste frist for tilmelding er d. 22. januar 2019. NB! Der er et begrænset antal pladser, og der oprettes venteliste.
  • Vær OBS på, at tilmelding er bindende, da der serveres mad og drikke.
  • Afmelding kan foretages frem til tilmeldingsfristen d. 22. januar.