Netværksmøde i Center for Holdspil og Sundhed

Center for Holdspil og Sundheds netværk afholder sit næste netværksmøde tirsdag d. 6. marts 2018 under overskriften: "Fra kommunal forebyggelse til frivillig idræt".

Foreningsidrætten forventes at få en stadigt større samfundsmæssig rolle, hvor idrættens fællesskab og fysiske aktivitetsniveau skal være en vigtig del af medicinen for udsatte borgere, som alternativ til forebyggelse og behandlinger. Netværksmødet sætter fokus på ”sektorovergange”, som her betegner overgangen fra kommunalt forebyggelses- /behandlingstilbud til frivillig idrætsforening - fra udsat borger til medlem.

Til netværksmødet vil vi debattere, hvordan der skabes sektorovergange, der virker. Det gør vi med udgangspunkt i sociologisk og fysiologisk forskning fra Center for Holdspil og Sundhed samt netværksmedlemmernes erfaringer.

Man kan glæde sig til:

 • Oplæg ved lektor Laila Ottesen, lektor Mogens Theisen, ph.d.-studerende Henriette Folkmann Hansen, og cand.scient. Kitte Kry.
 • Networking med netværksmedlemmer og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring.
 • Udveksling af viden og debat, herunder via diskussion af følgende spørgsmål:
  - Er idéen om foreningsidrættens aktiviteter som alternativ til kommunal forebyggelse/behandling god? 
  - Hvad kan vi gøre for at forbedre overgangene mellem kommunal forebyggelse/behandling til foreningsbaseret idrætstilbud?
  - Hvordan skabes sektorovergange, der virker på lang sigt? 
  - Er I selv i berøring med ovenstående, og hvilken viden mangler I?

Netværksmødets endelige program sendes til netværket i løbet af februar.

Deadline for online tilmelding til mødet er d. 27. februar 2018.

Hvis du ikke allerede er medlem af Center for Holdspil og Sundheds netværk, så udfyld først denne formular til optagelse i netværket. Få dernæst tilsendt en invitation til mødet ved at sende en mail til: mbendtsen@nexs.ku.dk.

Vi glæder os til at se netværket til endnu et inspirerende møde!

Center for Holdspil og Sundheds hjemmeside kan du læse mere om centrets forskningsprojekter og rådgivningsaktiviteter.