Netværksmøde i Center for Holdspil og Sundhed

Center for Holdspil og Sundhed afholder sit næste netværksmøde mandag d. 12. november 2018 med fokus på "Inkluderende holdspil i skolen – muligheder, effekter og barrierer".

Centrets netværksmedlemmer inviteres til en tværvidenskabelig eftermiddag med fokus på skolebørn, trivsel og inkluderende holdspil. Man kan glæde sig til faglige oplæg fra centrets forskere og rådgivere, og til debat og workshop, hvor netværksmedlemmerne kan sætte egen viden og erfaringer i aktivt spil. Tilmelding er nødvendig.

Til netværksmødet vil vi bl.a. debattere:

  • Kan inkluderende holdspil øge skolebørns trivsel og aktive deltagelse i fysisk aktivitet?
  • Ledsages inkluderende holdspil af andre effekter?
  • Hvordan inddrages skolepersonalet på bedst mulig vis, så deres viden og kompetencer inden for hensigtsmæssig bevægelsespraksis øges?
  • Hvad er mulighederne (og udfordringerne) for at sikre forankring af holdspil på skoleskemaet?

Baggrund: Inkluderende holdspil på skoleskemaet

Center for Holdspil og Sundhed har forsket i betydningen af fysisk aktivitet og bevægelse for børns sundhed, trivsel, deltagelse i bevægelsesaktiviteter, skolepræstation, kognitive funktioner og motorik, samt i hvordan bevægelsesaktiviteter og holdspil kan organiseres mest hensigtsmæssigt.

Den viden vil centeret gerne omsætte til praksis, og det er netop målet med projektet ”Spil Bolden”.

”Spil Bolden” involverer inkluderende holdspil på skoleskemaet i 3. klasse. Projektet har kørt som forsknings- og implementeringsprojekt på 5 skoler i 2017-2018, og fortsætter i 2018-2019 med rådgivning og implementering. Centerets medarbejdere har forestået følgeforskning, tilbudt vidensdeling og rådgivning, samt samarbejdet med skolens personale om udvikling, afvikling og forankring af bevægelsespraksis.

Resultaterne fra "Spil Boldens" første projektperiode er ved at være færdigbehandlede, og er sammen med de indsamlede erfaringer omdrejningspunkt for præsentationer og debatter ved dette netværksmøde.

Praktiske oplysninger

Det endelige program sendes til netværksmedlemmerne i slutningen af september.

Tilmelding er nødvendig senest d. 5. november. Link til online tilmelding er sendt til netværksmedlemmerne per mail.

Hvis du ikke allerede er medlem af Center for Holdspil og Sundheds netværk, så udfyld først denne formular til optagelse i netværket. Få dernæst tilsendt en invitation til mødet ved at sende en mail til: mbendtsen@nexs.ku.dk.

Center for Holdspil og Sundheds hjemmeside kan du læse mere om centrets fora, arrangementer, samt forsknings- og rådgivningsaktiviteter.

Vi glæder os til at se netværket til endnu et inspirerende møde.