Rådgivning og implementering – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Rådgivning

Rådgivning og implementering

Vi omsætter forskning til praksis

Center for Holdspil og Sundhed har i 2016 etableret en rådgivnings- og implementeringsenhed, der skal omsætte centrets forskningsresultater til konkrete motionskoncepter i kommuner, skoler, foreninger samt sundheds- og aktivitetscentre. Forskningen gøres anvendelig og klar til implementering gennem afholdelse af kurser, udarbejdelse af undervisningsmateriale, tilbud om rådgivning og gennemførelse af motionsforløb for udvalgte målgrupper.

Ambitionen er nå ud til de mange mennesker, der har lyst til at være fysisk aktive, men har svært ved at finde aktiviteter, som er tilpasset deres ønsker. Det sker i et tæt samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer.

Her kan vi hjælpe:

Idrætsforeninger

MotionsFloorball instruktøruddannelse

Baseret på erfaringer med lignende aktiviteter i forbindelse med FodboldFitness og HåndboldFitness. Består af en instruktøruddannelse, der strækker sig over 3 dage.

Kontakt os for mere information

Holdspil, sundhed og sammenhold

Består af et halvdagsseminar for trænere, foreningsledere og frivillige. Målrettet foreninger som ønsker at tilbyde voksne og seniorer aktiviter som FodboldFitness, HåndboldFitness og MotionsFloorball.

Kontakt os for mere information

Aktivitetscentre

Alderstilpassede holdspil

Henvender sig til fagpersonale på aktivitetscentre. 2 temadage skal styrke personalets kobling af teori og praksis. Forløbet tilpasses efter individuelle behov.

Kontakt os for mere information

Forebyggelsescentre

Holdspil på forebyggelsescentre

Kursus for frontpersonale. Består af en køreplan for udvikling af holdspilstræning for en udbyder (sundhedscenter/forening) med patientgrupper/borgere med kroniske sygdomme som målgruppe.

Kontakt os for mere information

Skoler

Spil bolden

Henvender sig til lærere i 3. - 4. klasse og skal fremme trivsel og øge motivation for deltagelse i bevægelsesaktiviteter gennem inkluderende holdspil, styrke skolepræstation samt at vurdere effekter på kognitive funktioner og motorik.

Kontakt os for mere information