Deler viden fra dansk konference om børn og unge i hele verden – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Presse > Pressemeddelelser > Deler viden fra dansk ...

28. juni 2016

Deler viden fra dansk konference om børn og unge i hele verden

Pressemeddelelse

Der er stor international interesse for konklusionerne fra en konsensuskonference om betydningen af fysisk aktivitet for børns og unges udvikling og velvære afholdt af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Det anerkendte britiske tidsskrift British Journal of Sports Medicine publicerer nu konklusionerne og breder konferencens budskaber ud via 16.000 internationale medier.

Fysisk aktivet kan understøtte børns selvværd og gøre dem mere handlekraftige. Her ses børn fra Borupgaardskolen i Snekkersten i gang med en særlig type idrætstime, som skolen har indført, hvor eleverne fra 1. klasse coaches af elever fra 9. klasse. Foto: Center for Holdspil og Sundhed.
HENT FOTO I HØJ OPLØSNING HER.

Det skabte stor opmærksomhed i den internationale forskningsverden, da det i april lykkedes Institut for Idræt og Ernæring at samle verdens 25 førende forskere til at skabe konsensus om den nyeste viden inden for forskningsfeltet børn, unge og fysisk aktivitet.

Nu publiceres konferencens konklusioner i det anerkendte britiske tidsskrift British Journal of Sports Medicine, hvor redaktørerne samtidig har valgt at udsende en pressemeddelelse om konferencens konklusioner til 16.000 medier over hele verden.

- Det er ret usædvanligt, at konklusioner fra en konference publiceres i et videnskabeligt tidskrift. At de endog bliver udsendt i en pressemeddelelse i forbindelse med publiceringen viser den store interesse, som tidsskriftet mærker for konklusionerne fra konferencen, siger professor Jens Bangsbo, leder af det Nordea-fonden støttede Center for Holdspil og Sundhed, der var hovedansvarlig for konsensuskonferencen.

Styrker det internationale samarbejde til gavn for børn og unge

Jens Bangsbo ser det som stor anerkendelse af betydningen af den forskning, der blev præsenteret på konferencen:

- Den internationale publicering betyder, at vores kollegaer i hele verden nu får en unik mulighed for at anvende konklusionerne til at sætte præg på udvikling af den fysiske aktivitet for børn og unge i deres respektive lande. Det vil også styrke det internationale samarbejde på området og hjælpe forskere i mange lande med at nå vores fælles mål om at optimere rammerne for børn og unges udvikling og trivsel, siger Jens Bangsbo.

Anbefalinger skal omsætte forskningen til handling

Konferencen mundede ud i 21 såkaldte ’statements’ (udsagn om forskningens konklusioner) og tilhørende anbefalinger til, hvordan forskningen omsættes til handling.

Eksempelvis blev det konkluderet, at børns evne til at koordinere bevægelser spiller en vigtig rolle for evnen til indlæring, og at det derfor er vigtigt, at børnene får en alsidig bevægelseserfaring, allerede når de er i daginstitutionsalderen.

25 internationale forskere var i april samlet i Snekkersten i Nordsjælland for at dele og diskutere den nyeste viden om effekterne af fysisk aktivitet hos børn og unge. Foto: Center for Holdspil og Sundhed.

En anden konklusion var, at fysisk aktivitet, der tager højde for børn og unges forskelligartede baggrunde og forudsætninger bidrager til at fremme social inklusion. Det er derfor vigtigt, at lærere og trænere modtager undervisning om og støttes i at udvikle modeller for, hvordan idrætsundervisning og træning gøres inkluderende.

Konklusionerne fra konferencen, samt de praktiske anbefalinger, blev efterfølgende præsenteret for medarbejdere i kommuner, skolevæsenet, idrætsorganisationer og -foreninger samt politikere på to formidlingsseminarer i henholdsvis Vejle og Brøndby. Formidlingen af konklusionerne skete i et omfattende samarbejde mellem Metropol, Dansk Skoleidræt, DIF, DBU, DGI og Københavns Universitet.

Konferencen ”Betydning af fysisk aktivitet for børns udvikling og velvære” var arrangeret af Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring og blev afviklet i samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed, der er støttet af Nordea-fonden.