En eftermiddag i holdspillets tegn – Københavns Universitet

Holdspil og Sundhed > Nyheder > 2017 > En eftermiddag i holds...

14. september 2017

En eftermiddag i holdspillets tegn

Workshops

En eftermiddag fyldt til randen af interessante workshops prægede programmet, da Center for Holdspil og Sundhed for nylig afholdt et større formidlingsarrangement i forbindelse med centrets 5-års jubilæum. Det var en bred skare af oplægsholdere og repræsentanter fra både skoler, foreninger, kommuner og universitetet, der fyldte de små mødelokaler i Biocentret med interesserede tilhørere. Alle ivrige efter at debattere emner som: Børn, unge og holdpil, holdspil som kommunal forebyggelsesindsats og implementering og organisering af innovative holdspil i foreningsidræt.

Der blev debatteret holdspil fra alle vinkler på Center for Holdspil og Sundheds formidlingsarrangement. Foto: Bo Kousgaard

Spørgsmål som, hvordan bevægelse kan organiseres i skolen i form af for eksempel aktive pauser og hvordan foreningsidrætten kan bidrage til både folkesundheden og medborgerskabet hos utilpassede unge på Nørrebro, skabte ganske ivrige debatter.

Dagen bestod af i alt syv workshops, hvoraf man skulle vælge den workshop, man havde mest lyst og interesse i at bruge eftermiddagen på. Herunder et par små nedslag i de talrige spændende debatter, der var oppe at vende.

Bevægelse i skolen - ikke kun i idrætstimen

I workshoppen: Børn, unge og holdspil holdt Lise Sohl, udviklingskonsulent i Dansk Skoleidræt blandt andre et spændende oplæg om organisering af børns bevægelse udover idrætstimerne. Hun konkluderede, at de vigtigste pointer i den forbindelse er:

  • Tid og ressourcer (især)
  • Fælles vision og ledelse (ledelse der kan, vil og tør gå foran)
  • Fleksibilitet
  • Kompetenceudvikling 

Hun understregede også vigtigheden af at tænke i skoledagens helhed med aktiv transport til og fra skole eller aktive pauser, og så det at have en synlig idræts og bevægelsesprofil. 

Kan foreninger skabe en øget medborgerskabsfølelse?

Formand fra Nørrebro United debatterer med tilhørere efter sit oplæg. Foto: Bo Kousgaard

I et tilstødende lokale holdt Flemming Jensen et medrivende oplæg om unge, holdspil og medborgerskab i Nørrebro United, hvor han er formand. Klubben har deltaget i et forskningsprojekt om unge, holdspil og medborgerskab på Nørrebro.

Projektet undersøgte blandt andet om foreningen kan hjælpe til med at skabe større forståelse hos drengene for både lokalområdet og samfundet som helhed – det at være en del af et samfund. Det foregik i et forløb med både fodboldtræning og coaching – så disse understøttede hinanden gensidigt. Han lagde op til debat med spørgsmålet, som han også selv bød ind med et svar på:

Kan foreningslivet varetage sådan en opgave – de skal jo også tjene penge?  

-   Nørrebro United er beviset på, at det kan lade sig gøre – de frivillige gider godt, selvom det kræver noget andet af dem som frivillige. Eller en anden type frivillige. Det kræver opbygning af en kultur. Fordelen er, at foreningen ikke forsvinder fra lokalområdet, men bliver ved med at være der i modsætning til andre tiltag. 

Piger i bevægelse

Dagens store tema, som senere blev diskuteret i en paneldebat, var unges idrætsdeltagelse og en styrkelse af denne. I workshoppen piger i bevægelse diskuterede man årsager og løsninger relateret til især teenagepigers deltagelse i organiseret fysisk aktivitet.  

Helle Carlsen, som er konsulent i DIF satte fokus på den skævvridning, der er i unges drenge og pigers syn på idræt på foreningsniveau. I workshoppen var fokus på unge pigers idrætsdeltagelse og de udfordringer og paradokser, der er knyttet til området. Der blev diskuteret, hvordan pigers præferencer for idræt adskiller sig fra drenges, og hvilke mulige tiltag, som er nødvendige, hvis piger skal finde idrætsdeltagelse både i skole og i foreninger mere attraktivt.

En stor del af samtalerne i lokalet kredsede om mulige grunde til, at piger i den alder dropper foreningsidrætten. Et bud var, at pigernes fokus ændrer sig til andre områder, som skolepræstation og fest. Et andet bud var, at foreningsidrætten sker for meget på drengenes præmisser. Én mente, at piger opmuntres til at stræbe i skolen, mens drenge opmuntres til at stræbe på boldbanen.

Der blev også diskuteret forbilleder, identitet, motionsholdspil og faciliteter som værende

Debatten fortsatte i stor stil - også efter 'lukketid'. Foto: Bo Kousgaard

elementer, der kan skrues på for at tiltrække flere piger til foreningerne. En pointe var også, i højere grad at brande idræt som noget, der faktisk kan hjælpe pigerne til at præstere bedre i skolen.

Fra forskning til praksis og tilbage igen

Deltagelsen var livlig og engageret i alle de afholdte workshops og kunne uden tvivl have fortsat flere timer ud på aftenen. Så der er lagt op til videre diskussion både på universitetet og ude i den praksisnære hverdag i foreninger, kommuner og skoler.

"Vi var meget begejstret for den store deltagelse og for oplevelsen af den dynamik og entusiasme, der var i de forskellige workshops. Nu skal vi have alle de gode resultater bragt derud, hvor det sker: i danskernes hverdagsliv. Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene, og nu skal vi sætte endnu mere fart på de gode samarbejdsrelationer, vi har opbygget. Deltagernes sammensætning viser virkelig, at der er grobund for at løfte i flok – ikke blot gennem partnerskaber, men også gennem udvikling af nye metoder, der kan bane vejen fra forskningsresultater til implementering af konkrete motionsprojekter", sagde en glad daglig leder for Center for Holdspil og Sundhed, Bo Vestergård Madsen om dagens debatter.

Læs mere om centrets rådgivnings- og implementeringsarbejde.